Vi har ALLT för just ditt brandskydd!

En brandsläckare, utrymningsplaner, första förband, rökluckor eller en komplett SBA-lösning. Allt detta hittar du hos oss. Vi har helt enkelt det du behöver för att kunna ta hand om ditt brandskyddsarbete!

Våra tjänster

Brandskydd måste fungera och det ska dokumenteras. Det kan ofta uppfattas som omständigt och tidskrävande men vi hjälper dig gärna. Hos oss hittar du allt som underlättar för att du ska kunna sköta det viktiga brandskyddsarbetet. Vi tillhandahåller utbildningar, service och underhåll av alla dina brandredskap, brandtätning och allt för det viktiga SBA-arbetet.

SBA

SBA

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

Vi har ett smidigt webbaserat system där du sköter ditt systematiska brandskyddsarbete.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner

På arbetsplatser bör minst ett anslag med utrymningsplan sättas upp på varje våningsplan. Planen ska visa utrymnings- vägar, hur och när man larmar räddningskår eller annan hjälpinstans. Den ska också ange var manuella larm- utlösningsdon finns och visa var återsamlingsplatsen är.

Vi projekterar, ritar och tillverkar utrymningsplaner i egen regi enligt svensk standard SS2875

Rökluckor

Rökluckor

Brandventilatorer är till för att släppa ut livsfarlig brandrök i byggnader, trapphus och hisschakt. På så sätt skapas rökfri utrymning för människor och brandkåren kan gå in och bekämpa elden.

Vi servar, byter och underhåller brandventilatorer för att säkerställa optimal funktion.

Personal

Kontakta oss, så hjälper vi till att hitta bästa lösningen just för er!

Varför ska du välja oss?

Vi är en liten leverantör med ett stort kunnande och hög servicekänsla, och vi har ett stort sortiment med allt du behöver för ditt brandskydd.