Brandsäkerhet

Vi har alla produkter och tjänster för din brandsäkerhet.

Behöver du hjälp med att ta fram  utrymningsplaner till ditt företag eller vill du ha ett serviceavtal till dina handbrandsläckare? Behöver du kontrollera att dina rökluckor fungerar som de ska? Eller kanske köpa en hjärtstartare eller en första hjälpentavla? Du kanske vill veta mer om Systematiskt brandskydd? Eller behöver du boka en brandskyddsutbildning?

Kort sagt, vi har allt du behöver för att skapa en trygg arbetsplats och med hjälp av våra produkter och tjänster kan du inte bara minska riskerna för dyra brandskador utan även rädda liv.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer. Det lönar sig!

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO 2003:778)  är den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet där, skyldig att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand. Man är också skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skriver i sina allmänna råd (SRVFS 2004:3) att det är skäligt att det inom varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Brandskyddet ska vara dokumenterat för att ge tillräcklig information som säkerställer att underhåll och skäliga brandskyddsåtgärder kan vidtas.

 

Boverket

MSB

Brandskydd, Utrymningsplaner
Brandskydd Rökluckor