Brandsläckare

Vi kontrollerar brandposter och portabel släckutrustning av samtliga på maknaden förekommande fabrikat. Utbytessystem används vid verkstadsgenomgång och provtryckning. Service utförs enligt Svensk standard SS3656.