Brandtätning

Se till att brandcellerna är täta för att hindra spridning av en brand. Efter ett arbete i
brandavskilljande vägg, måste hål och springor tätas med godkända tätningsmetoder.