Brandventilatorer

Rökluckor kräver underhåll för att fungera felfritt, det kan vara helt avgörande för konsekvenserna av en eventuell brand. Vi kontrollerar/servar och reparerar alla typer av rökluckor och utlösningssystem. Naturligtvis så byter vi även luckor vid behov.