BRANDSKYDD

Brandskydd måste fungera och det ska dokumenteras. Det kan ofta uppfattas som omständigt och tidskrävande men vi hjälper dig gärna. Hos oss hittar du allt som underlättar för att du ska kunna sköta det viktiga brandskyddsarbetet. Vi tillhandahåller utbildningar, service och underhåll av alla dina brandredskap, brandtätning och allt för det viktiga SBA-arbetet. Vi har även allt för Första hjälpen som hjärtstartare, tavlor och övrigt material.

SBA

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

Här finns vårat webbaserade system där du sköter ditt systematiska brandskyddsarbete.

SLÄCKUTRUSTNING

Vi kontrollerar brandposter, brandsläckare och övrig portabel släckutrustning av samtliga på marknaden förekommande fabrikat. Utbytessystem används vid verkstadsgenomgång och provtryckning.

All service utförs enligt Svensk standard SS3656

BRANDVENTILATORER

Brandventilatorer eller rökluckor är till för att släppa ut livsfarlig brandrök i byggnader, trapphus och hisschakt. På så sätt skapas rökfri utrymning för människor och brandkåren kan gå in och bekämpa elden.

Vi servar, byter och underhåller brandventilatorer för att säkerställa optimal funktion.

UTRYMNINGSPLANER

På arbetsplatser bör minst ett anslag med utrymningsplan sättas upp på varje våningsplan. Planen ska visa utrymnings- vägar, hur och när man larmar räddningskår eller annan hjälpinstans. Den ska också ange var manuella larm- utlösningsdon finns och visa var återsamlingsplatsen är.

Vi projekterar, ritar och tillverkar utrymningsplaner i egen regi enligt svensk standard SS2875

NÖDLJUS OCH SKYLTSYSTEM

För att snabbt och säkert kunna hitta ut ur en byggnad vid brand eller strömavbrott krävs det att utrymningsvägar och dörrar är tydligt skyltade och att nödljus fungerar. I Boverkets byggregler (BBR) beskrivs hur och i vilken omfattning nödlus och skyltning ska göras. Vi hjälper er att reda ut begreppe.
Vi projekterar och levererar nödljus samt monterar efterlysande skyltar och markeringa efter era behov.

UTBILDNINGAR

Vi erbjuder teoretisk och praktisk utbildning hos dig som kund. Det kan vara övningar i att hantera olika brandredskap samt enklare brandteori. Nu har vi även utbildning i Heta arbeten i egen regi och vi kan också erbjuda kurser och utbildningar i HLR och Första hjälpen.

PERSONAL

Kontakta oss, så hjälper vi till att hitta bästa lösningen just för er!

Ditt Brandskydd Mälardalen<br /> Nälen 8<br /> 642 96 Malmköping<br /> info@dittbrandskydd.se