Brandsläckare
[bran`dsläckare] (substantiv)

redskap för brand­bekämpning vanligen av vatten-, skum-, pulver- eller koldioxid­typ

Brandsläckare Koldioxid co2 5 kg

Koldioxidsläckare
Släckare med gasen koldioxid, även kallat kolsyresläckare, släcker flammor snabbt och renligt eftersom koldioxiden inte lämnar några spår efter sig. Koldioxid släcker däremot glöd dåligt. Koldioxid, liksom övriga gaser, är inte något särskilt effektivt släckmedel. En 6 kg koldioxidsläckare räcker för att släcka en brand i en frityrgryta i ett restaurangkök eller en mindre brand i ett ställverk. Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner. Koldioxidsläckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer. Gasen leder inte elektrisk ström och kan därför användas i till exempel ställverk.

Pulversläckare
Pulver är en samlingsbeteckning för en mängd olika salter med olika släckkapacitet. Även om kvalitén varierar är pulver det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kg släckmedel. Det är skälet till att pulver i många fall är förstahandsvalet vid val av handbrandsläckare.
Den stora nackdelen är att pulver smutsar ner. Pulvret är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. Därför bör man inte släcka med pulver i rum med känslig elektronisk utrustning eller annat som kan ta skada. Pulvret leder däremot inte ström, vilket medför att det går att släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig.

Skumsläckare
Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten. Genom att blanda i tillsatsämnen förändras vattnets ytspänning och egenskaper. Skum är effektivt mot bränder i vätskor men också mot bränder i fibrösa material eftersom sänkningen av vattnets ytspänning gör att vätskan tränger in bättre i materialet än vanligt vatten. Tillsatsämnena i skumsläckaren kan vara toxiskt för miljön så därför avråder MSB från att använda skum om det finns andra alternativ.

Vattensläckare
Släckmedlet i brandsläckaren är endast rent avjoniserat vatten, och med hjälp av teknologin i brandsläckaren minskas vattnets droppstorlek radikalt. Detta betyder i sin tur kyleffekten mångdubblas och åstadkommer en atmosfär för effektiv släckning.
Att släcka med vattendimma ger inte bara minimal miljö- och hälsopåverkan utan det ger också betydligt mindre följdskador än andra typer av släckmedel.